Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
અજવાળું
અજવાળું
★★★★★

© Heena Modi

Others

1 Minutes   7.3K    6


Content Ranking

મા,
મને અજવાળાની લાગે બીક !
મને અજવાળું ઉકેલતાં શીખવ.

આશરે-આશરે હું તો પહોચું સાસરે,
અંધારે-અંધારે હું તો પહોંચું આભે.
એ તો બધું ઠીક પણ... મા !
મને અજવાળાની લાગે બીક !
મને અજવાળું ઉકેલતાં શીખવ.

સાપસીડી જેવી આ જીંદગીની રમત
ક્યારેક પહોંચું ઉપર ને ધડીકમાં ભોંય ભેગી.
એ તો બધું ઠીક પણ... મા !
મને અજવાળાની લાગે બીક !
મને અજવાળું ઉકેલતાં શીખવ.

પીધાં અંધારા, પીધાં ઝેરનાં પ્યાલા;
ખેલ્યા સટાસટીના ખેલ, જાણ્યાં જીંદગીનાં મેલ.
એ તો બધું ઠીક પણ... મા !
મને અજવાળાની લાગે બીક !
મને અજવાળું ઉકેલતાં શીખવ. 

 

મા
મા એક કામ કર તું,
રહેવા દે મને જણવાનું તું.
ભયના ઓથે જીવનારી તું,
શું શીખવીશ મને તું?
માપસર બોલવાનું, માપસર હસવાનું;
માપસર શ્વસવાનું ને ખોબેખોબા રડવાનું!
મા.

જન્મ લઈને પણ હું શું કરીશ?
થરથર ધ્રુજતી ડાળીની જેમ કંપીશ!
ને, તારી જેમ કંપતી ડાળીને જણીશ? 
બહુ બહુ તો એક ‘નામર્દ’ને જણીશ…
મા.

મા Mother કવિતા

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..