Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
નમીને આવશે...
નમીને આવશે...
★★★★★

© Umesh Tamse

Inspirational Tragedy

1 Minutes   13.2K    8


Content Ranking

રોજ એ ભીતર મળીને આવશે, 

આંખમાં સાગર ભરીને આવશે. 

લાગણી ક્યારેય રાખી ના કદી, 

છાવણી આજે બનીને આવશે. 

દિલ દુભાવ્યા છે સદા માબાપના, 

ચારધામો એ ફરીને આવશે. 

વાત ઘરમાં શી થશે આજે બધી? 

ચાર ભીંતો સાંભળીને આવશે.       

ઝળહળે છે શું હૃદયમાં રોજ જે? 

આંખ મીંચી એ નમીને આવશે

સાગર લાગણી છાવણી ગઝલ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..