Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
ଆବଶ୍ୟକତା...

ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଉପଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ପାଲଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି |

By Manaswini Dash
 130


More oriya quote from Manaswini Dash
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments