Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Pinku Ranbida

Others

3  

Pinku Ranbida

Others

ସ୍ମୃତି

ସ୍ମୃତି

1 min
248


ପ୍ରେମର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି

ଏବେ ବି ଦେଖେ ମୁଁ ରାତି,

ତୁମେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ

ନିଦ ଆସେନି ରାତି ।


ଆଖିରେ ମୋର ତୁମ ପ୍ରତିଛବି

ସେହି ଅନ୍ଧାର ରାତି,

ବିରହ ବେଦନା କେମିତି କହିବି

ଭୁଲି ପାରୁନି ତୁମକୁ ସାଥି ।


ପ୍ରେମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମେ କି ବୁଝିବ

ତମ ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା ଆଇନା,

ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁମ ସ୍ମୃତିକୁ

ସାଇତି ରଖିଛି ମନ ମଇନା ।


ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ଉଡି ଚାଲିଗଲ

ପିଞ୍ଜରାରେ ମୋ ପ୍ରେମ ବାନ୍ଧି ,

ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି

ସାଜିଲ ତାର ପ୍ରେମ ବାନ୍ଧବୀ ।


ତୁମକୁ ହୃଦୟ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ

ଜୀବନ ଠୁ ଅଧିକ ପାଇ ଭଲ ,

ତୁମେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ

ଦେହ ହେଲାଣି ଦୁର୍ବଳ ।


ରାତିର ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି

କେମିତି ଶୋଇବି ତୁମ ବିନା,

ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ

ତୁମ ସ୍ମୃତି ଶୋଇବାକୁ ଦିଏନା ।


ମୋବାଇଲ ରାତି ସାରା ଦେଖେ

କାଲେ ଆସିବ ତମ ଫୋନ,

ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଦେଖି ଦେଖି

ରାତିରୁ ପାହି ଯାଉଛି ଦିନ ।


ଆସ ହେ ପ୍ରିୟା ଫେରି 

ଲେଖିଛି ତୁମକୁ ଚିଠି,

କାଲେ ତୁମେ ଫେରି ଆସବି

ମନେ ପକେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି 

ମନେ ପକେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ।Rate this content
Log in