Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sunanda Mohanty

Abstract Children Stories Children

4  

Sunanda Mohanty

Abstract Children Stories Children

ଶିଶୁ ଦିବସ

ଶିଶୁ ଦିବସ

1 min
210


ଚାଚାଙ୍କର ଆଜି ଜନମ ଦିନ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଦିନ

ପକେଟରେ ରଖି ଗୋଲାପ

ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଜାଣେ ଗୋଲକ

ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ

ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ କଲ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ

ପିଲାଏ ଅଟନ୍ତି ଚାବି ଖୋଲିବାକୁ କୋଲପ

ଶିଶୁ ଆଜି ଯିଏ ବଡ଼ ହେବ ସିଏ

ରଖିବ ଜାତିର ଟେକ ହେବ ମହାନାୟକ

ଜବାହର ଲାଲ ନେହେରୁ

ଦେଇଥିଲ ବାର୍ତ୍ତା ଲିଭିଗଲା ଆଲୋକ ସତ୍ତା

ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଦିନ

ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିରେ

ରଖିଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ

ପିଲାଏ ଶିଖନ୍ତି ଗୁରୁଜ୍ଞାନ

ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ପ୍ରଣାମ ଘେନ

ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ମନ

ତୁମ ଆଦର୍ଶରେ ହେବୁ ଯବାନ

ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଦେବୁ ଜୀବନ

ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର କର୍ଣ୍ଣଧାର

କଞ୍ଚାମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଶିଶୁଏ ଅଜ୍ଞାନ

ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କଠୁଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ

ଫେରାଇ ଆଣିବେ ସୁଦିନ

ନଥାନ୍ତୁ ସ୍ଵଶରୀରେ ଚାଚା

ମନେପକାଇବୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ 

ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ 

ରଖିବୁ ଚାଚାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସେହି କଥା ସୁମରିଣ

ଚାଚାଙ୍କର ଆଜି ଜନମ ଦିନ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଦିନ

ପକେଟରେ ରଖି ଗୋଲାପ

ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଜାଣେ ଗୋଲକ

ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ

ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ କଲ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ

ପିଲାଏ ଅଟନ୍ତି ଚାବି ଖୋଲିବାକୁ କୋଲପ

ଶିଶୁ ଆଜି ଯିଏ ବଡ଼ ହେବ ସିଏ

ରଖିବ ଜାତିର ଟେକ ହେବ ମହାନାୟକ

ଜବାହର ଲାଲ ନେହେରୁ

ଦେଇଥିଲ ବାର୍ତ୍ତା ଲିଭିଗଲା ଆଲୋକ ସତ୍ତା

ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଦିନ

ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିରେ

ରଖିଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ

ପିଲାଏ ଶିଖନ୍ତି ଗୁରୁଜ୍ଞାନ

ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ପ୍ରଣାମ ଘେନ

ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ମନ

ତୁମ ଆଦର୍ଶରେ ହେବୁ ଯବାନ

ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଦେବୁ ଜୀବନ

ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର କର୍ଣ୍ଣଧାର

କଞ୍ଚାମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଶିଶୁଏ ଅଜ୍ଞାନ

ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କଠୁଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ

ଫେରାଇ ଆଣିବେ ସୁଦିନ

ନଥାନ୍ତୁ ସ୍ଵଶରୀରେ ଚାଚା

ମନେପକାଇବୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ 

ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ 

ରଖିବୁ ଚାଚାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସେହି କଥା ସୁମରିଣ ।।


Rate this content
Log in