Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Meera Tripathy

Others


3.5  

Meera Tripathy

Others


ରଙ୍ଗର -ଭାଷା

ରଙ୍ଗର -ଭାଷା

1 min 161 1 min 161

ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାରୁ ଯାହାକୁ

   ଦିଅଇ ଶିକ୍ଷା ଆମଙ୍କୁ

ସାର୍ବଭୌମ୍ଯତାର ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖାଇ

   ଚେତାଇ ଦିଏ ସଭିଙ୍କୁ।

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ନାମ

    ମିଶିଲେ ହୁଅଇ ଏକ

ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଉବା

    ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ।

ସଭିଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତାର ରଜ୍ଜୁ

   ହୋଇବେ ଏକତ୍ର ଯେବେ

ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ହେବେ ରଙ୍ଗାୟିତ

   ଭାରତୀୟ ହେବେ ସର୍ବେ।

ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ହେବାତ ଦିକ୍ଷିତ

    ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ

ସପତ ରଙ୍ଗରେ ସଜା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ

   ସୁନ୍ଦର ତ ସର୍ବକ୍ଷଣ।

ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଖାଲି ଖୁସିର ସାମଗ୍ରୀ

   ବୋଳି ଦେଲେ କଥାସରେ

ରଙ୍ଗତ ଶିଖାଏ ଭାଇଚାରା ପୁଣି

   ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଥରେ।

ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଭାଷାଯେ ତାହାର

   ଜୀବନ ହୋଇବ ଧନ୍ଯ

ରଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ପାରିଲେ

   ଜୀବନେ ମିଳିବ ପୂଣ୍ଯ।


Rate this content
Log in