Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Mamatamanjari Das

Others


3  

Mamatamanjari Das

Others


ନିଜକୁ ଗଢିଛୁ ନିଜେ ହୋ ସାଆନ୍ତ

ନିଜକୁ ଗଢିଛୁ ନିଜେ ହୋ ସାଆନ୍ତ

1 min 174 1 min 174

କାଠରେ ଗଢିଛୁ ଶରୀରକୁ ତୋର

କାଳିଆ ରଙ୍ଗରେ ଭରିଛୁ ମୁହଁ

ଥରେ ଯିଏ ଦେଖେ ସେ କଳା ମୁହଁକୁ

ଛାଡିଦିଏ ସିଏ ସଂସାର ମୋହ।


କାଳିଆ ମୁହଁରେ ଚକା ଚକା ଆଖି

ମୁହଁରେ ଥାଏ ତୋ ନାଲିଆ ହସ

ସେ ହସରୁ ସଦା ଝରି ପଡୁଥାଏ

ଭକତଙ୍କ ଲାଗି ଅମିୟ ପିୟୁଷ।


ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଏପରି ଗଢିଛୁ

ଲାଗେ ସତେଅବା କୋଳେଇ ନେବୁ

ଦୂର ଦୀଗନ୍ତରୁ ଭକତ ଆସିଲେ

ବାହୁ ପ୍ରସାରି ତୁ' ଦୁଃଖ ସୁଣିବୁ ।


ଆଖିର ପଲକ ପକାଉନା କେବେ

ଦେଖିବୁ ବୋଲି ତୁ ଭକତ ଦୁଃଖ

ହସ ଖିଏ ସଦା ଲାଖି ରହିଥାଏ

ତୋର ସେହି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖେ।


ଗୋଡ ଦୁଇଟିକୁ ଗଢିନୁ ନିଜର

ଜିବୁନାହିଁ ବୋଲି ଭକତ ପାଶେ

ଭକତ ଆସିବ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର

ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଜୀବନୁ ମୋକ୍ଷ ।


Rate this content
Log in