Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Renuka Samal

Others


3.3  

Renuka Samal

Others


**ମୁଁ ଡାକରୋନା ଦେଉଛି ଡାକ**

**ମୁଁ ଡାକରୋନା ଦେଉଛି ଡାକ**

1 min 12 1 min 12

କରୋନା ଦେଉଛି ଡରାଣ ଏତେ

ସାଥି ନହେବା ପାଇଁ

ହୋଇବ ନାହିଁ ଘରୁ ବାହାର

ଦେଶ ସାରା ଗଲି ଛାଇ ।

ବାପ ନ ଦେଖେ ପୁଅର ମୁଁହ

ପୁଅ ନ ଦେଖେ ବାପ

କରୋନା ଏତେ ଡରାଣ ଦିଏ 

ସଭିଏଁ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ।

ମୁଁହ ଘୋଡାଇ ବୁଲୁଛ ସବୁ

ଦେଖାଅ ପହେଲିମାନ

ଗଲ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ସବୁ

ନାଶିବି ତୁମ ଜୀବନ ।

ସାନିଟାଇଜର ସାବୁନ କେତେ

କରିବୁ ବ୍ୟବହାର

ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି କେତେବେଳେ ତୁ

ମାନିବୁ ମୋ ପାଖେ ହାର ।

ପିଇବୁ କେତେ ଗରମ ପାଣି

କାଢା ଖାଇବୁ କେତେ

ଭିଟାମିନ ସି ଖୋଜି ଖାଇବୁ

ମାରିବୁ ମୋତେ ନାତେ ।

ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୋହର ପିଛା

ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା

ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇଲେ ମୁଁ

ତୋ ଜୀବନ ହେବ ସ୍ୱାହା ।

ଚିନିନୁ ମୋତେ ଦେଖାଉ କେତେ

ଶକତି ଅଛି ତୋର

ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି

ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାର ଜର ।

ଲାଜ କି ନାହିଁ ମୁଁହ ଟାଣରେ 

ବଡ଼ାଇ କରୁ ଏତେ

ରୋଗ ରୋଗରେ ନାଶ କରିବି

ମାରିବି ପୁଣି ଭାତେ

ଦେଖିବି ତୋତେ ରଖିବ କିଏ

ବହୁତ କଲୁ ପାପ

ସାରା ସଂସାର ଉସ୍ଛନ କଲୁ

ନାହିଁ ଟିକେ ପଶ୍ଚାତାପ ।Rate this content
Log in