Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Santosh Pattnayak

Others


3  

Santosh Pattnayak

Others


ମାଟି

ମାଟି

1 min 163 1 min 163

ମାଟିରୁ ଯେ ସୃଷ୍ଠି ଏ'ଜୀବ ଜଗତ

   ମାଟି ଅଟେ ଆମ ମାଆ

ତା' ବକ୍ଷରୁ ଦିଏ ଆମକୁ ଯେ ନୀର

   ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ହୋଇ ସାହା

ତା' ଦେହରେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଗଢି

   ତା' ଦେହେ ହୋଇଛେ ଠିଆ

ତା ବିନା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେ ଆମର

    ସେଥି ପାଇଁ ସିଏ ମାଆ

ମାଆ ପରେ ମାଟି ଦ୍ଵିତୀୟ ମାଆ 

   ସଂସାରରେ ପାଏ ପୂଜା

କୃଷକ ପୁଅଟି ଫଳାଏ ସୁନା 

   ନିଜକୁ ଭାବି ସେ ରାଜା 

ମାଟିରୁ ଜନମ ମାଟିରେ ମୃତ୍ୟୁ 

   ନଥାଏ ତା ଅହଙ୍କାର 

ନିଜେ ପଛେ ସିଏ କଷଣ ସହେ

   କରେ ପର ଉପକାର Rate this content
Log in