Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.

Kalandi pal

Inspirational


4  

Kalandi pal

Inspirational


କଳିଯୁଗେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ

କଳିଯୁଗେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ

1 min 212 1 min 212

କଳିଯୁଗେ ଦେଲ ଜନ୍ମ ହେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ

ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣେ ପାଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ

ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଲ ହୋଇ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ

କେ କା ପାପ ନେବେ ନାହିଁ ଦେଲ ତ ବଚନ

  ଜୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜୟ ପରଂବ୍ରହ୍ମ l0l


ବାମ ହସ୍ତ ପାପ କେବେ ଡାହାଣେ ନ ଯାଏ

ସ୍ୱାମୀ ଅରଜିଲା ପାପ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଯୋଗାଏ

ଅରଜିବି ଯେଉଁ କର୍ମ ଦେବ ସେଇ ଜନ୍ମ

ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ମଣେ ମୁହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ

   ଜୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜୟ ପରଂବ୍ରହ୍ମ l1l


କଥା ହେଲେ ପାପି ସହ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ପାପୀ

ସଙ୍ଗତା ତ ପାପି ସହ ତ୍ରେତୟାରେ ପାପୀ

ଦ୍ୱାପରରେ ପାପି ଅନ୍ନ କରିଲେ ଭୋଜନ

ପାପେ ଭରିଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ପୂଣ୍ୟ ଜୀବନ

  ଜୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜୟ ପରଂବ୍ରହ୍ମ l2lRate this content
Log in

More oriya poem from Kalandi pal

Similar oriya poem from Inspirational