Rajakishore Mundi

Romance Tragedy


4.3  

Rajakishore Mundi

Romance Tragedy


ଜହ୍ନର ଠିକଣା

ଜହ୍ନର ଠିକଣା

1 min 213 1 min 213

ପୁନେଇ ରାତିରେ 

          ଆକାଶ ଛାତିରେ

                 ଜହ୍ନ ଖିଲି ଖିଲି ହସେ 

ତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରିୟା

          କହିଲା ମାେ କାନେ

                  ଉଡି ଯିବା ଚାନ୍ଦ ଦେଶେ !!୧!!

ଖୋଜି ବସିଲା ଯେ

         ଜହ୍ନର ଠିକଣା

               ଆଣି ଦିଅ ମାେ ପାଇଁ

ଆମେ ସାଥି ହୋଇ

        ଉଡିଯିବା ଦୁରେ

             ଆଉ ପାଇବେନି କେହି !!୨!!

ମେଘ ମହ୍ଲାରରେ

         ଲୁଚି ଯାଅ ତୁମେ

                 ଠିକଣା ମୁଁ ପାଉ ନାହି

ପ୍ରିୟା ତ ମୋହରି

         ଭାରି ଅଭିମାନୀ

              ମୋଟେ କଥା ହେବ ନାହିଁ !!୩!!

ପ୍ରିୟାର ସପନ

     ପୁରା କରିଦିଅ

          ବାରେ ତୁମେ ଦେଖା ଦେଇ 

ତୋତେ ଖୋଜେ ଆଜି

           ନିବିଡ଼ ନିଶୀଥେ

               ପ୍ରିୟାର ସପନ ତୁହି !!୪!!

ତୋତେ ଝୁରି ଝୁରି

         ପ୍ରିୟା ଗଲା ଚାଲି

                ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବହୁଦୂରେ

ଦୁଃଖ ରହିଗଲା

       ଦେଇପାରିଲିନି

             ଚାନ୍ଦିନୀକୁ  ତା ହାତରେ!!୫!!

ମୋତେ ଏକାକରି 

       ଜହ୍ନ ରାଇଜକୁ 

           ପ୍ରିୟା ମୋର ଗଲା ଚାଲି

ତୁମ ଯୋଛନାର

        ଶୀତଳ ପରଶେ

              ହସଇ ସେ ଖିଲି ଖିଲି !!୬!!

                


                

        


         


Rate this content
Log in

More oriya poem from Rajakishore Mundi

Similar oriya poem from Romance