The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Biswanath Nayak

Others

3  

Biswanath Nayak

Others

ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ

ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ

1 min
23ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମୁଁ ଯେ

    କରିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା

         କେବେ ଆସିବ ବରଷା ,

ଆଶା ଶତଦଳ

     ଫୁଟିଛି ମୋ ମନେ

          ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଶା। 


ଗଢିଛି ମୁଁ କେତେ

      ଆଶାର ସଉଧ

            ଖେଳିବାକୁ ମନଭରି ,

ବୋଳିବାକୁ ରଙ୍ଗ

      ଦିଗାଙ୍ଗନା ଅଙ୍ଗେ

            ମାରି ରଙ୍ଗ ପିଚକାରୀ। 


ଚାତକ ପରାୟେ

      ରହିଛି ମୁଁ ଚାହିଁ

             ମୟୂରୀ ନାଚିବ ବନେ ,

ଆକାଶର ତନୁ

       କରି ସୁଶୋଭନ

             ଚପଳା ଖେଳିବ ଘନେ। 


ଶିରି ଶିରି ଛୁଇଁ

      ଉଲ୍ଲସାଇ ମନ

              ବହିବ ଶୀତ ସମୀର ,

ତା କର ପରଶେ

       ମୋର ମନବୀଣା

              ଗାଇବ ମେଘମହ୍ଲାର। 


ବରଷାରେ ଭିଜି

       ଆସିବେ ସୂରୁଜ

               ଶୁଣିବାକୁ ସେହି ସ୍ଵନ ,

ସାତରଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପେ

         ଶୋଭିତ ମାଳାରେ

               କରିବି ମୁଁ ଆବାହନ। 


ଶକ୍ରଚାପ ଯେଣୁ

       ବରଷା ବିହୁନେ

               ନାହିଁ ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ,

ଆତ୍ମା ବିନା ଦେହ

       ପରାୟେ ହୋଇଛି

               ବର୍ଷା ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି। 

ବର୍ଷା ମୋ ଜୀବନ

       ବର୍ଷା ମୋ ସପନ

         ‌  ‌    ତା ଆଶାରେ କାଟେ ଦିନ ,

ଆଶାରେ ମଣିଷ

       ବଞ୍ଚେ ଯେଉଁପରି

               ଦେଖି ସୁନେଲି ସପନ। 

ଧ୍ରୁବ ଏ ବଚନ

      ‌‌ ଆଜି ଅବା କାଲି

              ବରଷା ହେବ ଧରାରେ ,

        

ନିଦାଘ ମେଲାଣି

         ନେଇଗଲା ପରେ

                ବରଷା କି ରହେ ଦୂରେ ?Rate this content
Log in