Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

ଅଜୟ କୁମାର Ajaya Kumar ବେହେରା Behera

Others


4.5  

ଅଜୟ କୁମାର Ajaya Kumar ବେହେରା Behera

Others


ଏମିତି ଜୀବନ

ଏମିତି ଜୀବନ

1 min 197 1 min 197

ସଂସାର କ୍ଷେତରେ ମାନବ ଜୀବନ

        ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ଯାଏ ।

ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳି

        ସମୟ ହିଁ ସରିଥାଏ ।୧।

ବୟସ ବେଳରେ ପଇସା ଅଭାବ

      ଅୟସ ଖୋଜଇ ମନ ।

ପଇସା ଆସିଲେ ସମୟ ଅଭାବ

       ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଯାଏ ଦିନ ।୨।

ସମୟ ମିଳିଲେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧିରେ

      ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ମନୋବଳ ।

ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସରେ ପୀଡାର ସହିତ

      ଦୁଃଖେ ସରିଯାଏ ବେଳ ।୩।

ବୟସ ପଇସା ସମୟ ଜୀବନ

      ଏକତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ଯେବେ ।

ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିଟି ଏମିତି ଛିଡଇ

     ଯୋଡି ହୁଏନାହିଁ କେବେ ।୪।


Rate this content
Log in