Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Priyadarsini Das

Tragedy

3  

Priyadarsini Das

Tragedy

ଦୋଷ

ଦୋଷ

1 min
188ଭାରି ଅଜବ ଶବ୍ଦଟିଏ ଏ ଦୋଷ ,

କେହି ଚାହେଁନି ତାକୁ ନିଜ ପାଖେ ରଖିବାକୁ ।


ଭାରି ଠେଲା ପେଲା ହୁଏ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ।


କେହି କେବେ କି ଚାହେଁ

ନିଜ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେବାକୁ

କଥା ରେ ତ ଅଛି

ପର ଆଖିଟି ଭାରି ଶସ୍ତା 

ଆଙ୍ଗୁଠି ଖେଞ୍ଚିବାକୁ ।


କେବେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉ,

କେବେ କିଏ ଆମକୁ ।


କିଏ ଦୋଷ କରି ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲାଏ

ଆଉ କିଏ ବିନା ଦୋଷରେ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ପାଲଟି ଯାଏ ।


ଦୋଷ ପୁଣି ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା...

ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ତା ମନରେ ବେଶ୍ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ।


ଯଦି କେବେ କଥା ଉଠେ

ପୁଅ /ଝିଅ ଭିତରେ

ନାରୀ/ପୁରୁଷ ଭିତରେ ।


ଯେତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ହେଉ ନା କାହିଁକି 

ଦୋଷଟା ଖାଲି ଝିଅର ନାରୀର ।


କିଏ ଦୋଷ କରି ଚୁପ୍ ରହି ଯାଏ

କିଏ ନିଜର ଠିକ୍ ପଣିଆକୁ ପ୍ରମାଣରେ ଜୀବନ ହାରି ଦିଏ ।


ତଥାପି କେହି ବୁଝେନା ଦୋଷ କାହାର ?


କିଏ ସମାଜର ନାମ ଦେଇ ଦୋଷ ଦିଏ

କିଏ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୋଷ ଦିଏ


କିଏ ନିଜ ପଦ ଚଉକି ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଏ...

କିଏ ନିଜ ଘରେ ସାଧୁ ବୋଲେଇବାକୁ 

ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଏ ।


କେବେ ମା ପୁଅକୁ ଦୋଷ ଦିଏ

କେବେ ପୁଅ ମାକୁ ।


କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଦିଏ ଆମରି ମାନସିକତା


ଦୋଷକୁ ଘୋଡାଇ ବି ଦିଏ ଆମରି ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ମଣିଷପଣିଆ।


ନାରୀ ଏଇଠି ନାରୀକୁ ଦୋଷ ଦିଏ

ପୁରୁଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ


ଭାଇ ବି ଭାଇକୁ ଦୋଷ ସ୍ବାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ।


ତଥାପି ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ ।


ଦୋଷୀ ରଖେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରମାଣ

ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲାଇବା ପାଇଁ


କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କେବେ ସାଇତି ପାରେନି କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ

ନିଜ ଠିକ୍ କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ।


ଯେବେ କେହି ଶିଖିଯିବ

ନିଜ ଆଖିକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଖେଞ୍ଚିବାକୁ

ବୋଧେ ସେଇ ଦିନ ଦୋଷ ବି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିବ


ସେଇ ଆଖିରେ କଣରେ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ହୋଇ ବହିଯିବ ।
Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Tragedy