Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

prafulla Kumar Tripathy

Others


3  

prafulla Kumar Tripathy

Others


ଚିଠି

ଚିଠି

1 min 24 1 min 24


ପ୍ରିୟା ତୁମ ପାଇଁ

ଲେଖୁଛି ଚିଠି

ଅବୁଝା ହେବନି ସାଥୀ

ମନ ଚାହେଁ ତୁମ ପୀରତି 

ଆଜି ଏହି ରାତି

କେମିତି କଟିବ ବିତି ା

ରଙ୍ଗୀନ କଗଜରେ

ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଚିଠି

ତୁମ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ାା

ପ୍ରେମର ବିରହରେ

ଅପେକ୍ଷା ତୁମରି ସାଥି

ଆସିବକି ପ୍ରିୟା...ଚୁପି ଚୁପି

ଦେବ କିଛି ଅନୁଭୂତି ାାା

ତୁମ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ

ଆମେ ଖେଳିବାକି ହୋଲି 

ପାରିବନି ତୁମେ ମୋତେ

ପ୍ରିୟା କେବେ ବି ଭୁଲି......Rate this content
Log in