Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sabitri Mohapatra

Abstract Fantasy Others

4.5  

Sabitri Mohapatra

Abstract Fantasy Others

ବନଫୁଲ ମୁଁ ଯେ

ବନଫୁଲ ମୁଁ ଯେ

1 min
23.7Kବନଫୁଲ ମୁଁ ଯେ ବନେ ମହକିଲି 

ମହକିଲି ନାହିଁ ମନେ 

ମନକଥା ଖୋଲି କହିବାକୁ ଯାଇ 

ଖୋଜି ନ ପାଇଲି ଜଣେ......... (1)


ଆଖିଲୁହ ସିନା ଆଖିରେ ମରିଲା 

ଦହନ ଯେ ଲିଭେ ନାହିଁ 

ସଂସାର ଭିତରେ ଅଭିନୟ କରି 

ମିଛେ ସିନା ହାରେ ମୁହିଁ..... (2)


ସପନର ଭାଷା ସପନରେ ରହେ 

ବନଫୁଲ କାନ୍ଦେ ବନେ 

ମନର ଭାଷାକୁ ବୁଝିଲେନି କେହି 

ମନକଥା ମରେ ମନେ..... (3)


କେତେ ଯେ କାହାକୁ ଆପଣାର କଲି 

ନିଜର ବୋଲିବା ପାଇଁ 

ସବୁରି ଆଖିରେ ଦୋଷୀଟିଏ ହୋଇ 

ରହିଲି ମଉନ ହୋଇ..... (4)


ଆପଣାର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବିଲି 

ମନକଥା କହିଦିଏ 

ଭାରି ଅଭିମାନୀ ଅବୁଝା ସେ ଅତି 

ବୁଝିବି ଅବୁଝା ହୁଏ..... (5)


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract