FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Sabitri Mohapatra

Abstract Fantasy Others


4.5  

Sabitri Mohapatra

Abstract Fantasy Others


ବନଫୁଲ ମୁଁ ଯେ

ବନଫୁଲ ମୁଁ ଯେ

1 min 23.7K 1 min 23.7K


ବନଫୁଲ ମୁଁ ଯେ ବନେ ମହକିଲି 

ମହକିଲି ନାହିଁ ମନେ 

ମନକଥା ଖୋଲି କହିବାକୁ ଯାଇ 

ଖୋଜି ନ ପାଇଲି ଜଣେ......... (1)


ଆଖିଲୁହ ସିନା ଆଖିରେ ମରିଲା 

ଦହନ ଯେ ଲିଭେ ନାହିଁ 

ସଂସାର ଭିତରେ ଅଭିନୟ କରି 

ମିଛେ ସିନା ହାରେ ମୁହିଁ..... (2)


ସପନର ଭାଷା ସପନରେ ରହେ 

ବନଫୁଲ କାନ୍ଦେ ବନେ 

ମନର ଭାଷାକୁ ବୁଝିଲେନି କେହି 

ମନକଥା ମରେ ମନେ..... (3)


କେତେ ଯେ କାହାକୁ ଆପଣାର କଲି 

ନିଜର ବୋଲିବା ପାଇଁ 

ସବୁରି ଆଖିରେ ଦୋଷୀଟିଏ ହୋଇ 

ରହିଲି ମଉନ ହୋଇ..... (4)


ଆପଣାର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବିଲି 

ମନକଥା କହିଦିଏ 

ଭାରି ଅଭିମାନୀ ଅବୁଝା ସେ ଅତି 

ବୁଝିବି ଅବୁଝା ହୁଏ..... (5)


Rate this content
Log in

More oriya poem from Sabitri Mohapatra

Similar oriya poem from Abstract