Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manoj Maharana

Inspirational

3  

Manoj Maharana

Inspirational

ବିପଦର ବନ୍ଧୁ

ବିପଦର ବନ୍ଧୁ

1 min
37


କାହା ଲୁହ ଦେଖି ଆମ ମନ ଵୁଝେନା

କାହା ଭୋକ ଦେଖି ଆମ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚେନା


ଗଛ ଲତା ଆମ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ..

ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆମ ଅତି ନିଜର..


ଅସହାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶାବାଡି

ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ପାଇଁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି..


ଦୁଃଖି ଆନନ୍ଦର ସିନ୍ଧୁ...

ମୁଁ ଆଉ ଆମେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ...।୧।


ଖରାବର୍ଷା ଦିନରାତି ପର ଆପଣା...

ପାଖେ ଥାଇ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ କରିଛୁ ଉଣା ..


କଥା ଦେଇ କାହା ମନେ ଦେଇନୁ ଧୋକା..

ଅନାଥକୁ ଦୂରେ ରଖି କରିନୁ ଏକା...


ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ହିଁ..

କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖି ଛାତି ସହେ ନାହିଁ ...


ରୋଗୀର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ...

ମୁଁ ଆଉ ଆମେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ...।୨।


ଗରୀବର ଧନରାଶି, ପାଗଳ ଜୀବନ 

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗର ସପନକୁ କରିଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ..


ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାଉ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ..

ଦୁଃଖୀ ଓଠେ ହସ ଦେଲେ ମିଳଇ ସୁଖ...


ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବଙ୍କ ସେବା..

ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ପର ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା...


କିଏ ପର କିଏ ବନ୍ଧୁ...

ମୁଁ ଆଉ ଆମେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ...।୩।


    Rate this content
Log in