ଶିଶିର ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଶୋରି ମନଛୁଆଁ ଆଛାଦିତ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ତଲ୍ଲୀନ ଅଣସର ଘର ହୃଦୟ ବରଷା ଓଷୁଅ ପିଇ ଶୁଅନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଅପଢା ଖାଲଖମା ଭରା ବାଟ ଶୂନ୍ୟତା କଳନା ବର୍ଣିବି ଦର୍ଶନ ସତକର୍ମ ଭକ୍ତ

Odia Classics Poems