Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
सोहळा सोहळा...

सोहळा सोहळा तो मनाचा, तिमिर दूर जाळण्याचा. देशाच्या संरक्षणासाठी, लढणाऱ्या त्या वीरांचा. सौ.संजना कामत.(मुंबई)

By Sanjana Kamat
 237


More marathi quote from Sanjana Kamat
13 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments