Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
संबंध...

संबंध -विच्छेद होण्याचे कारण व्यसनाधीनता अनैतिक आचरण शारिरीक दुर्बलता मानसिक छळ ही कारणे असू शकतात

By Manisha Awekar
 124


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments