Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
शब्द भाव...

शब्द भाव माझ्या अंतरीचे नाही कोणाला कळले शब्दांनीच रचीले सारे भावविश्व शब्दांनीच सारे रहस्य उलगडले - विनायक पाटील

By VINAYAK PATIL
 158


More marathi quote from VINAYAK PATIL
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments