Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
प्रत्येक...

प्रत्येक युगात सातत्याने बदल होत असतो, त्याचा शेवट म्हणजेच नवी सुरुवात ~ अक्षता

By अक्षता कुरडे
 


More marathi quote from अक्षता कुरडे
29 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments