Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
पैसा हे...

पैसा हे विनिमयाचे माध्यम आहे.कधीकधी पैसा जोडतो आणि कधीकधी तोडतो पण!! सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 291


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments