Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
नीलकांती आक...

नीलकांती आकाश,धरतीच्या मिलना, निलकांती नाचत अवतरली. सारे वृक्ष तारूण्यात बहरत, धुक्याने मोहक शाल पांघरली. सौ.संजना कामत.(मुंबई)

By Sanjana Kamat
 260


More marathi quote from Sanjana Kamat
13 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments