Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
⭐मत्सर⭐ इतरा...

⭐मत्सर⭐ इतरांविषयी मत्सर ठेवने वाईट आहे। कारण लक्ष्यात असुद्य्या ,एक दिवस आपण ही कोणाच्या हृदयी मत्सर चे स्थान प्राप्त केलेले असेल, म्हणून कोणाविषयी ही आपल्या हृदयी मत्सरची निर्मिति होऊ देऊ नए Writer:-!!$rj!! Suraj Dixit

By Suraj Dixit
 3


More marathi quote from Suraj Dixit
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments