Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
जंगल सफारी...

जंगल सफारी करताना अचानक जीप समोर आलेला जंगलाचा राजा पाहून तिचं भान हरपलं. ती एकटक त्याच्याकडे पाहत राहिली. हातात असलेल्या कॅमेरात तो क्षण बंदिस्त करण्यास मात्र ती विसरली. काही क्षण फक्त मनात कोरले जातात !

By Tejal Dalvi
 88


More marathi quote from Tejal Dalvi
4 Likes   1 Comments
8 Likes   1 Comments
4 Likes   2 Comments
2 Likes   2 Comments
2 Likes   1 Comments

Similar marathi quote from Abstract