Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
चाक रथाचे...

चाक रथाचे चाक अडकल्याने कर्णाचा पराभव झाला वर काढायला वेळ द्यायला अर्जुनाने नकार दिला. धर्माच्या गोष्टी उभय बाजूंनी पाळाव्या लागतात सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 69


More marathi quote from Manisha Awekar
26 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
16 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract