बुद्धांचे...

बुद्धांचे विचार तुम्हांला प्रेम हवे असेल तर त्याची जागा हृदयात आहे. इतर ठिकाणी नाही. सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 78


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments