Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
भारत...

भारत निधर्मी राज्य असले तरी प्रत्येकाला धार्मिक कृत्ये करण्यास आडकाठी नाही. सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 267


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments