Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
आत्महत्या...

आत्महत्या जीवनात संकटे येणारच त्यांच्याशी संघर्ष केला पाहिजे आव्हाने संकटे पेलून पुढे जाता आले पाहिजे आत्महत्या हा त्यावरील मार्ग नव्हे सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 117


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract