Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
आपण आपल्या...

आपण आपल्या आयुष्यात स्वतः केलेल्या बदलांना तेवढं महत्व देत नाही जेवढ दुसऱ्यांनी आपल्या आयुष्यात केलेल्या बदलांना महत्व देतो.

By gaurav daware
 247


More marathi quote from gaurav daware
13 Likes   0 Comments
16 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
26 Likes   0 Comments