Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
आज कालची...

आज कालची वेगळी परिस्थिती एकीकडे अन्नाची नासाडी तर दुसरीकडे अन्नासाठी कचरा पेटी शोधली

By akshata alias shubhada Tirodkar
 89


More marathi quote from akshata alias shubhada Tirodkar
29 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
12 Likes   0 Comments