Rama Khatavkar

Others


3  

Rama Khatavkar

Others


येतातच संध्याकाळी

येतातच संध्याकाळी

1 min 203 1 min 203

येतातच सांज सकाळी 

हे सूर गूढ गीताचे 

ना उमजे कोण कशाला 

देती संदेश कुणाचे 


येतातच संध्याकाळी 

हे थवे गूढ पक्षांचे 

उतरुनी मनाच्या देशी 

सांगावे देत कुणाचे 


हल्ली तर कातरवेळी 

हे असे कशाला होते ?

हुंदका दाटतो कंठी 

मी कुठे जायला निघते?


Rate this content
Log in