Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Yogita Takatrao

Others


3  

Yogita Takatrao

Others


विरह हुंदक्यांनी एकांत गोठलेला

विरह हुंदक्यांनी एकांत गोठलेला

1 min 165 1 min 165

साथ सोडून माझी, तू वैरी असा जाता....

विरह हुंदक्यांनी एकांत गोठलेला,

ओंजळीत अश्रूंच्या, चेहरा भिजलेला 

दाहक श्वास दुःखाचा, शरीरात भारलेला !.......१


कसला रे बहाणा, सोडवत गोड मिठी ....

रेशमी अनुबंध प्रेमाचे, मोहात तोडून गेला ,

एकेक आसवांत, क्षण तुझ्या सहवासाचा

सांगशील का एकदा, घात कसा तू केला !........२


हुंदका आवरेना, अता मूक संवेदनांचा.....

श्रृंगार भावनांचा, पापण्यांत ओलावलेला,

विश्वासाचा मृत्यू माझ्या,वेदनांनी हो न्हाला 

ओघळत गाली आला,हुंकार दाबलेला !.........३


येशील फिरूनी परतून,नसेन मी तेव्हा....

सर माझ्या प्रेमाची,नसे कोणत्याही अप्सरेला,

एकांताचे हे दुःख,मिटवतील भार सारा

ओझे ह्रदयातले मिळेल,जाऊनिया धरेला !.......४


व्यक्त होण्या मनाला, आसमंत भावनांचा...

ओसरून पूर गेला,व्याकुळ हा किनारा,

आता तरी दे आधार,किरण एक आशेचा

येऊन जोडशील का,पुन्हा हृदयाच्या तारा !.......५


नको मांडू छळवाद,चित्त चोर तूच आहे...

धुके विरेल विरहाचे,प्रीतीच्या कोवळ्या उन्हाने ,

एकांती गोठलेले क्षण,विरघळू दे स्नेहाने 

नातं तुझं नी माझं, बहरू दे सर्वार्थाने !.........६


Rate this content
Log in