Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Umesh Salunke

Romance Tragedy

3  

Umesh Salunke

Romance Tragedy

तूझी मला साथ लाभली

तूझी मला साथ लाभली

1 min
147


तूझी मला साथ लाभली प्रेमात माझ्या ऊन सावली तु मला पाहून गालात हसली.....!

तूझी मला प्रत्येक शब्दाला जाणीव भासली...तू न सांगता गावाला निघून गेली.....!

तुझ्या आठवणी तूझी मैत्रीण मला सांगूं लागली माझ्या पायाखालची जमीन सरकू लागली.....!

तू दिसतं नाहीं माझ्या मनाला खंत वाटू लागली. तुझ्या घरच्या रस्त्याने जाताना तु असल्याची मला भासू लागली.....!

तुझ्या वाढदिवसाला मला तु खूप कांही भेट वस्तू आणली मला तु नाहीं तर अप्रूप वाटली.....!

तु आधी मला खूप कांही बोलून गेली स्वप्न सगळी अधुरी वाटू लागली. नयनातून अश्रू दाटू लागली.....!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance