The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

MAHENDRA SONEWANE

Romance

3  

MAHENDRA SONEWANE

Romance

तू माझी होशील का

तू माझी होशील का

1 min
11.9K


तुझ्या नशिली डोळ्यात मला सामावून घेतील का

एकदा का होईना तू मला आपलं करून घेशील का!!


एक क्षण तुझ्या जीवनाच्या मला तू देशील का

त्या क्षणी तू माझ्या प्रेमा मध्ये रमशील का !!


माझ्या भावनांना तू समजून घेशील का

एकदा सांग प्रिये तू माझी राणी होशील का !!


अनवाणी पायाने मी तु माझ्या जवळ येशील का

तापलेल्या श्वासांना माझ्या तू मंद करशील का!!


गोरा गोरा अंग तुझा उन्हात तू निघशील का

माझ्यासाठी रानात तू पाय वाटे येशील का !!


गंध धुंद झाडांच्या फुलासारखी फुलशील का

झाडाखाली थांबतो मी तू वाऱ्यासंगे येशील का !!


देवाशी माझ्यासाठी तू एकच प्रार्थना करशील का 

खरं खरं सांग तू प्रत्यक्षात माझी होशील का!!


Rate this content
Log in