Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Rohit Khamkar

Romance


3  

Rohit Khamkar

Romance


तुझी आठवण

तुझी आठवण

1 min 10 1 min 10

तू प्रत्येक वेळी वेळेवर येतेस, मीच थोडा लवकर येतो

माझ्यासाठी माझाच वेळ, काहीही न सांगताच जातो


जातो तो असा कधी कळतही नाही, जाताना काहीसुद्धा बोलत नाही

अबोला असतो एकांत उभा शांत, बोललो जरी काही साधं ऐकतसुद्धा नाही


तू आणि तुझी आठवण, वेगळे आहात की एकच आहात समजत नाही

समजलो जरी थोडं फार काही, त्यापेक्षा जास्त काही उमजत नाही


नाही मी नाराज नाही रागावलो, की चिडलोही नाही

जिथं तुझं लक्ष लागत नसेल, तिथं मी काय नवीन पाही


Rate this content
Log in

More marathi poem from Rohit Khamkar

Similar marathi poem from Romance