Pallavi Udhoji

Others


3  

Pallavi Udhoji

Others


स्वागतासाठी तुझ्या

स्वागतासाठी तुझ्या

1 min 11.8K 1 min 11.8K

स्वागतासाठी तुझ्या

  दिशा ह्या सजल्या

वाट तुझी पाहून

  पापण्या माझ्या थकल्या


Rate this content
Log in