Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Dipali patil

Inspirational

3  

Dipali patil

Inspirational

सुगंधी स्नेहबंध

सुगंधी स्नेहबंध

1 min
11.5K


औदार्य पुष्पांचे महान 

स्वच्छंदी पाखरांवरती 

मनःपूर्वक सेवाभावी 

प्राशन करण्या रसावरती 


फुले मनमोहक सुगंधी 

त्यावरी नाजूक फुलपाखरे 

स्नेहबंध परिमळ निस्वार्थी 

नाते अनमोल हेचि खरे 


भेदभाव ना मनात जराही 

हरेक पुष्पांच्या क्वचितही 

सारे रानपाखरे एकसमान 

आदर्श घे मानवा जरा काही 


Rate this content
Log in