Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Rohini Gandhevar

Others


3  

Rohini Gandhevar

Others


सरीचा थेंब

सरीचा थेंब

1 min 11.3K 1 min 11.3K

सरीचा थेंब हा गाली

दिसे ओठांवर लाली

तुझी पागोळ होताना

मला चुम्बुन जातो रे !

सरीचा तो गार स्पर्श

ओठांना बिलगून जातो

लडिवाळ त्याची भाषा

मला गुंतवूनी जाते रे !

सरीचे कुरवाळणे भासे मज

जणुं आईचा स्पर्श मायेचा

ममतेची हाक ती असे

मला गोंजारून जाते रे !

बालपणी चा आठव तो

येई गहिवरुन गालावर

सरीत मिसळून जाय तो

हुंकार काळजाचा होता रे !

सुखदुःखा च्या सरी ह्या

दो नयनी ओसंडून वाही

सरीचा थेंब हा गाली

ओठाच्या पागोळीतून धावी रे !


Rate this content
Log in