Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Anupama TawarRokade

Inspirational Others

3  

Anupama TawarRokade

Inspirational Others

शब्द

शब्द

1 min
57


शब्द मुळाक्षरांचा खेळ

शब्द भावनांचा मेळ

शब्द काळाचे दान

शब्द वेळेचे भान

शब्द प्रकाशाची आस 

शब्द अंधाराचा भास

शब्द हिरवळीचे रान

शब्द कर्तव्याची जाण

शब्द लेखणीचे कर्म

शब्द विचारांचे मर्म

शब्द वाचकास रास

शब्द कवीचा श्वास


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational