Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)

Others


2  

Prabhawati Sandeep Wadwale (Nandedkar)

Others


पाऊस

पाऊस

1 min 118 1 min 118

पावसा तू आलास

निसर्गाला नवीन

चैतन्य दिलास

पावसा माणसाचे नातेे

दुरावले होते

त्यांनाा तू जवळ आणलास

बळीराजाला तू सुखावला

लहान मुलांना आनंद दिलास

अनेक सुख देऊन तू चलास

पावसा तुझाा विरह

आम्ही कसे सहन करू

तुझी वाट पहात राहीण

तु लवकर ये,,

पुन्हा आम्हाला,,,

तू येऊन आनंद दे


Rate this content
Log in