Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

प्रशांत पवार

Romance Others

3.0  

प्रशांत पवार

Romance Others

नवा संसार

नवा संसार

1 min
12


परके आता माझे घर परकी सारी नाती गोती

जेव्हा माझा हात तुझ्या घेतलास सख्या हाती...


बालपण माझं इथे गेले रे सुखात झळ नाही लागली कधी

अजून दुःखात आता बघ मला किती नवीन नाती जोडायची


तुझ्यापासून सुरू होऊन तुझ्यापर्यंत मानायची

सुखात संसार होईल तुझ्या माझ्या ओढीने जगणे ही सोपे होईल


नात्यातल्या गोडीने एकच सांगणे तुला मला समजून घे

प्रेमात आपल्या नातं फुलुन येऊ दे


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance