Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Seema Pansare

Others


5.0  

Seema Pansare

Others


नोकरी

नोकरी

1 min 355 1 min 355

नोकरी नव्हे सेवा ही

ज्ञान दान हे मोलाचे


चम चमती ती रत्न

मुखावर समाधान


आत्मसात करी कला

मंत्रमुग्ध आपण रे


ज्ञान फुले ती सुगंधी

घेती ती सारे आनंदे


Rate this content
Log in