Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Priti Dabade

Tragedy Inspirational Others


3  

Priti Dabade

Tragedy Inspirational Others


नोकरी की संसार ?

नोकरी की संसार ?

1 min 223 1 min 223

नोकरी की संसार?

घालावा लागतो मेळ

स्वतःसाठी अजिबात

नाही मिळत वेळ


कधीकधी लागत नाही

कशाचाच ताळमेळ

नुसता होऊन जातो

बिनपैशाचा खेळ


नोकरीला द्यावा लागतो

घरच्यांसाठी पूर्णविराम

सांभाळावे लागते सारे

द्यायला त्यांना थोडा आराम


कधीकधी द्यावे लागते

प्रपंचाला प्राधान्य

पर्यायच उरत नाही

कुठला अन्य


उच्च शिक्षण,अनुभव

लोटावे लागते सगळे दूर

मनाला लागते मात्र

सारखी हुरहूर


Rate this content
Log in

More marathi poem from Priti Dabade

Similar marathi poem from Tragedy