Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Priti Dabade

Inspirational Others

3  

Priti Dabade

Inspirational Others

निसर्ग

निसर्ग

1 min
44


निसर्ग देवाने दिलेली सुंदर ठेव

पशु-पक्ष्यांना मिळे विहारण्यास वाव 

ऱ्हास बघवेना मला आता त्याचा


निसर्ग सर्वांचा दानशूर सखा सोबती

असतो सतत आपल्या अवतीभोवती

स्वतःसाठी मात्र काहीच मागत नाही


निसर्ग आपल्या सगळ्यांचा असतो गुरू

तिथूनच होते शिकवण सुरू

निगा काही आपण राखत नाही


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational