Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

kishor zote

Others

4.1  

kishor zote

Others

माणूस म्हणून ( अभंग रचना )

माणूस म्हणून ( अभंग रचना )

1 min
11.9K


इतरांचे दुःख I आपले मानावे I

प्रेमाने बोलावे I दोन शब्द ॥ १ ॥


नातेवाईक हा I शेजारी असतो | 

पहिला दिसतो I गणगोता ॥ २ ॥


समाजप्रियच I मानवी स्वभाव I

प्रत्येक मानव I आपलाच ॥ ३ ॥


मदत करता I त्या दोन्ही हातांनी I

ती भरभरूनी I झोळी रिती ॥ ४ ॥


माणूस म्हणून | वागावे सर्वांशी I

ठेवा मानसाशी | नाते तेच ॥ ५ ॥Rate this content
Log in