Aaliya Shaikh

Others


4  

Aaliya Shaikh

Others


लेखणी

लेखणी

1 min 237 1 min 237

लेखणी माझी

अशी असावी

वाचणाऱ्यांना

मोहित करावी

लेखणीचा पडतो

प्रभाव भारी

मनातल्या भावना

उतरतात सारी

प्रकट होत नाही

मनातले विचार

लेखनीमुळे मिळतो

नवीन आकार

विविध प्रश्न जेव्हा

मनात करतात घर

हळूच कागदावर

उतरते मोत्यांची सर

एकामागून एक

सुटत जातो गुंता

मोत्यांची बनते

मग सुंदर कविता

अशीच गुंफत रहावी

कधीही थांबेना

सदैव लेखणी चालावी

हिच मनी कामना


Rate this content
Log in