Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

SANGRAM SALGAR

Abstract

4.0  

SANGRAM SALGAR

Abstract

क्षितीज

क्षितीज

1 min
48


पाहतो आकाशाला

वाटते टेकले भूमीला

भास होतो मनाला

अजूनही हळवं मन घेतंय शोध

विज्ञानाचं शिकवतंय बोध

पाहता त्याकडे अजूनही लागते वेध

अनोखी त्याची किमया

आढळून येते पृथ्वी आणि अवकाशाची माया

पाहतो तेव्हा प्रत्येक समया

क्षितीजच देते जगण्याची आशा

दूर करते निरागस मनाची निराशा

खरोखरंच अनोखीच आहे त्याची नशा

नटवते आख्ख्या सृष्टीला

प्रेरित करते सर्वाला

क्षितीजच भासते प्रत्येक मनाला


Rate this content
Log in