Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Bhagyashri Chavan Patil

Romance Others

3  

Bhagyashri Chavan Patil

Romance Others

खिडकीतला पाऊस

खिडकीतला पाऊस

1 min
702


तो खिकडीतला पाऊस आता मोकळ्या हवेमध्ये जावून झेलू दे..

मातीचा दरवळणारा सुगंध आता माझ्या पायांनाही लागू दे..


जुगारून सारे पाश आता मला मोकळा श्वास आता घेवू दे..

पहिला पाऊस सरला आता या पावसाची ओळख होऊ दे..


गरम वाफाळलेला चहा कुरकुरीत कांदा भजी मला खाऊ दे..

लहानपणीच्या गोड आठवणी आता तरी मला ताज्या करू दे..


ती छत्री घेऊन मला आता मनसोक्त भटकंती करून येऊ दे..

कशीही असेना मोकडी तिकडी कविता मला तरी सुचू दे..


भिजलेले केस मोकळे सोडून तुला माझ्यामध्ये सामवू दे..

एकटक पाहत असता तुला चिंब पावसात न्हाऊ गाऊ दे..


सगळ्यांची नजर चुकवून आता माझं मला म्हणून जगू दे..

काहीच क्षण आहेत जे मला कायमचे घर मनात माझ्या राहू दे..


Rate this content
Log in